Ostraha objektů

Komplexní zabezpečení objektů v pracovní i mimopracovní době, minimalizace ztrát na majetku.

Rozsah služeb

  • fyzická ostraha, recepční a informační služby
  • technické zajištění objektů
  • obsluha EZS, EPS, CCTV, ACS a dalších systémů
  • poradenská činnost, návrh realizace zabezpečení objektu

Vybavení ostrahy

Stejnokroj, moderní komunikační, technické a obranné prostředky. Pracovníci jsou odborně způsobilí a proškolení z BOZP, PO, první pomoci.